Ochrana ocelových konstrukcí

Ochrana ocelových konstrukcí před mechanickými, chemickými a tepelnými faktory

opis w j. czeskim